17 09 2021

روابط عمومی دانشگاه کردستان :

وبینار گروه علوم و مهندسی باغبانی با همکاری انجمن علمی مهندسی فضای سبز دانشگاه کردستان

وبینار گروه علوم و مهندسی باغبانی با همکاری انجمن علمی مهندسی فضای سبز دانشگاه کردستان، به مناسبت هفته پژوهش روز سه شنبه، مورخه ۱۶ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۸با افتخار برگزار می‌نماید:

گروه علوم و مهندسی باغبانی با همکاری انجمن علمی مهندسی فضای سبز دانشگاه کردستان، به مناسبت هفته پژوهش با افتخار برگزار می‌نماید: _وبنیار تخصصی با موضوع: وضعیت تحقق‌پذیری فضای سبز در شهرها و نواحی منفصل شهری استان کردستان؛ مشکلات، الزامات و راهکار‌ها سخنرانان وبینار: _ دکتر فرزاد نظری: مدیر گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه کردستان _ دکتر سرکوت نجفی: معاون خدمات شهری شهرداری سنندج _ مهندس کسری کتاب اللهی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی شهرسازی و مدرس گروه مهندسی فضای سبز دانشگاه کردستان _مهندس وفا اصلانی: ریاست کارگروه تخصصی عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج _مهندس آسوز شعبانی: مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سنندج _مهندس شعیب تاهو: مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری مریوان _تاریخ برگزاری وبینار: روز سه شنبه، مورخه ۱۶ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ 📌به شرکت کنندگان در وبینار، گواهی حضور اعطا می گردد‌. _لطفا در اطلاع رسانی وبینار، همکاری لازم را مبذول فرمایید._ لینک برگزاری: https://meet.uok.ac.ir/ch/horticulture